Osallistuimme Non-Toxic -sertifikaattikoultutukseen

Osallistuimme Suomen elektronisen urheilun liiton ja Non-Toxic – Syrjimätön pelikuttuuri hankkeen yhteistyössä järjestämään Non-Toxic -sertifikaattikoultutukseen. Koulutus järjestettiin tammi-helmikuussa 2021. Ensimmäiseen koulutukseen osallistui 10 elektronisen urheilun kentän toimijaa.

Meidän toiminnassa ohjaavina arvoina ovat turvallisuus, kunnioitus, yhdenvertaisuus ja tavoitteellisuus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa e-urheilusta kiinnostuneita ihmisiä kehittämään taitojaan kokeneempien pelaajien tukemana. Toiminnan tavoitteena on kehittää elektronisen pelaamisen myönteistä kuvaa kotimaassa, sekä tarjota kaikille turvallinen ympäristö kasvaa e-urheilijana niin yksilöinä ja joukkueena.

Koulutuksen yhteydessä olemme laatineet yhdistykselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmassa luomme yhdistykselle yhteiset pelisäännöt ja työkalut, jotta voimme entistä paremmin toteuttaa yhdenvertaisuutta. Tulemme myös nimittämään yhdistykseen häirintäyhdyshenkilön.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *